top of page

BOUW MEE AAN DE VIRTUELE ENERGIE-INFRASTRUCTUUR VAN DE WERELD

OVER ONS

Knauf Energy Solutions is een deel van de Knauf-groep. We gebruiken technologie om de huidige manier van het koolstofarm maken van gebouwen te transformeren.

We leveren hoogwaardige resultaten op het gebied van energie-efficiëntie voor nieuwbouw en renovatie, en bieden ook smart home-services aan.

 

Belangrijk in wat we doen is de technologische doorbraak - de negaWatt-uurmeter.

 

Voor het eerst is een kilowattuur aan energiebesparing equivalent aan een kilowattuur aan energielevering.

 

Dit brengt ons op een spannend pad, namelijk het bouwen van een virtuele energie-infrastructuur.

 

Welkom in een nieuwe wereld waar 400.000 slim gerenoveerde huizen nu een één gigawatt-elektriciteitscentrale kunnen vervangen voor een fractie van de kosten.

ABOUT

Negawattuurmeter

Solution
KES_Solutions_Photo.jpg

OPLOSSING

Vaak, bij het thermisch renoveren van gebouwen of bij het lanceren van nieuwbouwprojecten worden eigenaren blootgesteld aan een lange termijn risico. Bijkomend komen de berekeningen van het rendement op investeringen in praktijk niet uit.

 

Door samen te werken met Knauf Energy Solutions kunnen vastgoedeigenaren dit omkeren – één dat werkelijkheid is, geen ambitie.

 

Wij nemen een hands-on rol aan door een geïntegreerde energie-efficiëntiedienst aan te bieden via onze One-Stop-Shop, ondersteund door ons eigen kwalitatief netwerk van aannemers.

 

Continue feedback van een netwerk van slimme, verbonden gebouwsensoren staat centraal in dit proces.

 

We hebben deze sensoren gekoppeld aan de nieuwste ontwikkelingen in cloud computing en data science, evenals een decennium aan onderzoek naar bouwtechnologie.

 

Het resultaat: een fundamenteel nieuw begrip van de prestaties van gebouwen en hoe deze in praktijk te leveren.

Dus als het gaat om vastgoedeigenaren die hun projecten effectiever willen beheren, kunnen wij:

  • Ken de ROI: De werkelijke energiebesparingen die zijn bereikt door nieuwbouw of renovatie verifiëren en kwantificeren, waardoor er een concrete analyse van de prijs-kwaliteitverhouding en verantwoording mogelijk is.

  • Verhoog de ROI: Slimme controlesystemen plaatsen in nieuwbouw en renovatieprojecten die deze activa in realtime beheren, alsook voorspellende en preventieve onderhoudsprogramma's mogelijk maken.

  • Maximaliseer de ROI: Kosteneffectieve oplossingen ontwerpen en specifiëren we de exacte set van energie-efficiënte maatregelen die de grootste return on investment opleveren.

 

SMART BUILD

Ontwerp Optimaliseren, Uitvoering Controleren & Resultaten Verifiëren

SMART RETROFIT

Strategie Optimaliseren, Uitvoering Controleren & Resultaten Verifiëren

SMART HOME

Comfort Controleren, Onderhouds- & Energiediensten Voorspellen

SHM WOONPUNT ZENNEVALLEI

"De nauwe samenwerking met Knauf Energy Solutions helpt ons om de manier waarop we ons gebouwenbestand renoveren opnieuw uit te vinden. Hun combinatie van geavanceerde IoT-technologie, productinnovatie en controle ter plaatse is uniek. Dit biedt ons een geweldige kans om de energetische performantie van onze woningstock aanzienlijk te verbeteren."

 

—  Bart Vranken, Directeur

BELEID

Introducer de wereldwijde primeur van een Pay-for-Performance-aanpak

 

Uitdaging

 

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 36% van de koolstofemissies en 40% van het energieverbruik van de EU.

 

Er is geen veilige toekomst voor het klimaat zonder het koolstofvrij maken van de bestaande gebouwenvoorraad.

 

Toch slagen onze huidige beleidsinstrumenten er niet in om Europa zelfs maar in de buurt te brengen van de jaarlijkse 3% diepe koolstofrenovatiepercentages die nodig zijn om onze klimaatdoelstellingen voor 2050 te halen.

Oplossing

 

De negaWatt-hour (nWh) meter maakt nieuwe beleidsinstrumenten en bedrijfsmodellen mogelijk die de energietransitie in residentiële gebouwen een boost kan geven.

 

Door de exacte negawatts (bewaarde kilowatturen) die worden geleverd door energie-efficiënte renovatie te kennen, kunnen regeringen betalen voor prestaties (de daadwerkelijke hoeveelheid bespaarde energie) in plaats van maatregelen (bijv. de vierkante meters geïsoleerde oppervlakte, ramen of ketels).

 

Investeringen in energie-efficiëntie kunnen nu worden gespiegeld aan investeringen in energie-infrastructuur, waarbij regeringen alleen betalen voor prestaties - de daadwerkelijke negawatts van bespaarde energie geleverd door een energetische renovatie.

Weg naar actie

 

De introductie van stimuleringsregelingen op basis van Pay-4-Performance-benaderingen zal dit mogelijk maken.

 

Overheden kunnen overstappen van het subsidiëren van maatregelen zonder daadwerkelijke kennis van de gerealiseerde besparingen, naar het investeren in daadwerkelijke prestatieresultaten.

 

Een op prestaties gebaseerde aanpak zal een sterke stimulans creëren om de kosten van energie-efficiëntie per bespaarde kWh te verlagen. Net zoals feed-in-tarieven bijgedragen hebben tot een aanzienlijke verlaging van de kosten van zonne-energie op daken.

 

Zelfs een bescheiden kostenverbetering van 20% voor renovaties op het gebied van energie-efficiëntie kan Europa 600 miljard euro besparen in haar inspanningen om gebouwen koolstofarm te maken.

Piekdruk 

 

 

Hoe elektrische verwarming de vraag naar piekvermogen stimuleert 

 

De overstap van gasverwarming naar elektrische verwarming zal leiden tot een aanzienlijke toename van de vraag naar elektriciteit, met name tijdens de winter, wanneer de warmtevraag piekt. Het EU Winter Peak-rapport van KES geeft een beeld van de impact op de energieopwekkingscapaciteit van deze piekvraag in de winter - er wordt een vermenigvuldiging met 5 keer berekend. Het toont ook aan dat elke 1 kWh energie-efficiëntie resulteert in 5 kWh minder energieopwekking. 

 

POLICY

DE WERELD HEEFT
ÉÉN LAND NODIG OM NU
EEN LEIDENDE ROL
TE SPELEN EN IMPLEMENTEER PAY-FOR-PERFORMANCE

CONTACT

Kortenberglaan 120,
1000 Brussel, België

 

info@knaufenergy.com

Tel +32 (0)2 460 26 50

Succes! Bericht ontvangen.

Contact
bottom of page